Kategorija: Številne Veščine


Tridimenzionalne oblike: poliedri, ukrivljene trdne snovi in ​​površina
Referenčni list za površino, površino in prostornino
Neto diagrami 3D oblik
Uvod v kote
Uvod v algebro
Izračunsko območje
Urejanje matematičnih operacij | BODMAS
Upravljanje denarja | Proračun
Izračunavanje s časom
Statistična analiza: vrste podatkov
Pogosti matematični simboli in terminologija: Pojmovnik iz matematike
Uvod v kartezijanske koordinatne sisteme
Ukrivljene oblike
Statistična analiza: Razumevanje korelacij
Uvod v geometrijo: točke, črte, ravnine in dimenzije
Ocenjevanje, približevanje in zaokroževanje
Ulomki
Decimalke